HELPING THE OTHERS REALIZE THE ADVANTAGES OF เทพเจ้ากวนอู

Helping The others Realize The Advantages Of เทพเจ้ากวนอู

Helping The others Realize The Advantages Of เทพเจ้ากวนอู

Blog Article

กล่าวกันว่า...ชาวจีนส่วนมากที่มีฐานะร่ำรวยจากความลำบากยากจน กระทั่งสร้างฐานะได้มั่นคงนั้นต่างบูชารูปปั้นเทพเจ้ากวนอู จนมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย

ยุคชาวจีนโพ้นทะเลอพยพเข้ามาประเทศ ไทย...ได้นำความเชื่อเทพเจ้ากวนอูมาด้วย ส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตด้วยความลำบากยากจนแล้วค่อยๆมีชีวิตที่ดีด้วยความ “อดทน”... “ขยัน”

เมื่อได้ตั้งถิ่นฐานขึ้นที่ใดจึงตั้งศาลกวนอูขึ้นบูชา

'คลัง' จ่อแก้กฎหมาย ลดเวลาติด 'แบล็กลิสต์' หนี้เสียในเครดิตบูโร

“กวนอู”...เป็นผู้เชี่ยวชาญในเพลงอาวุธ สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในด้านสงครามและคัมภีร์หลี่ซื่อชุนชิว มีเรื่องเล่าที่ชาวบ้านรู้กันดี เช่น กวนอูบุกเดี่ยวข้ามฟาก กวนอูคืนตราตั้ง บุกเดี่ยวพันลี้ หลังจากท่านสิ้นไปจึงถูกยกเป็นเทพเจ้า...และได้รับการยกย่องเป็น “เทพบู๊”

เทพเจ้ากวนอูคือใคร มีประวัติอย่างไร มีกี่ปาง

'คลัง' จ่อแก้กฎหมาย ลดเวลาติด 'แบล็กลิสต์' หนี้เสียในเครดิตบูโร

ชื่อมงคล ผู้หญิงและผู้ชาย เกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่อตามวันเกิดแบบไหนให้มงคล

ภาพแห่งกวนอูในฐานะของเทพเจ้าแห่งสงคราม จึงเป็นสัญลักษณ์สิริมงคลในความหมายของการต่อสู้ชิงชัย และมักสวมชุดเกราะห้ามังกรพร้อมง้าวมังกรเขียวงานศิลปหัตถกรรมเกี่ยวกับกวนอูจึงมีรูปแบบ และลักษณะที่ไม่เหมือนกัน และได้รับการกราบไหว้บูชาในความหมายที่แตกต่างกันไปด้วย คือ

“องค์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสุด กับองค์กลางที่สร้างขึ้นในสมัยธนบุรีจะเป็นกวนอูในชุดนักรบแบบขอเฝ้าไม่ใช่ชุดออกรบ องค์หลังสุดในสมัยรัตนโกสินทร์ มีความเชื่อว่าเทพกวนอูปัจจุบันได้รับการบูชาขึ้นเป็นเทวาธิราชเง็กเซียนฮ่องเต้ คือ ความเชื่อสายนี้เชื่อว่าตำแหน่งเง็กเซียนฮ่องเต้มีวาระสลับกัน

You are using a browser that isn't supported by Facebook, so we've redirected you to definitely an easier Variation to provde the most effective experience.

“กวนกงเย่ตู๋ (关公夜读)” หรือ “กวนอูอ่านตำรายามราตรี” เป็นรูปกวนอูในท่าอ่านตำรา มือหนึ่งถือตำราหนังสือม้วนพับไว้อีกมือหนึ่งจะลูบเคราในลักษณะท่วงท่าสมาธิ ระหว่างการอ่านตำรา ดังนั้น การวางรูปเคารพกวนอูในลักษณะแบบนี้ จะเป็นเคล็ดในความเชื่อว่า หากตั้งไว้ ณ ตำแหน่งของการศึกษาตามหลักฮวงจุ้ยแล้วก็จะทำให้ประสบชัยชนะในการศึกษาเล่า เทพเจ้ากวนอู เรียนและสามารถสอบแข่งขันเข้ารับราชการได้ดั่งใจปรารถนา 

การออกแบบก่อสร้างให้มีการเล่นระดับเป็นส่วนๆ ได้แก่ ลานรอบอาคารขึ้นบันไดคู่สู่ซุ้มประตูทางเข้าก่อนที่จะเข้าสู่ลานกลางอาคารชั้นสอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของงานสถาปัตยกรรมจีน

แน่นอนว่าความเชื่อเหล่านี้ยังคงปรากฏให้ เห็นอยู่ โดยเฉพาะยังมีการจัดพิธีกรรมต่างๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ สะท้อนศรัทธาที่ยังคงอยู่ไม่เสื่อมคลาย ยกตัวอย่างเช่น พิธีแห่เจ้าพ่อกวนอู ทิ้งกระจาด วันขอบคุณเทพเจ้า วันเกิดเทพเจ้ากวนอู เทศกาลกินเจ สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!

Report this page