THE SINGLE BEST STRATEGY TO USE FOR ขอพรพระแม่ลักษมี

The Single Best Strategy To Use For ขอพรพระแม่ลักษมี

The Single Best Strategy To Use For ขอพรพระแม่ลักษมี

Blog Article

คุณต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อจะพิมพ์ความเห็น

ก่อนที่เราจะไปกราบไหว้พระแม่ลักษมีบูชาขอพรให้สมดั่งใจปรารถนา น้องแคร์อยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับองค์พระแม่ลักษมีกันให้มากขึ้น ผ่านตำนานความเป็นมาและประวัติพระแม่ลักษมีกันก่อน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศรัทธาของเพื่อน ๆ กับพระแม่ลักษมีและอาจส่งผลให้สิ่งที่ขอไว้สมหวังได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

"โอม โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา ข้าพเจ้าเป็นโสดมาหลายปี อยากจะมีคู่ดีๆ สักคน ขอพระแม่จงดลจิตดลใจ เหมือนพระแม่ที่มีหนึ่งเดียวในรักแห่งองค์พระนารายณ์"

ขอนมัสการพระวิทยลักษมี พระองค์ผู้เป็นบุคลาธิษฐานของสรรพวิทยา โปรดประทานความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนวิทยาการต่าง ๆ และขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

อธิษฐานต่อองค์เทพให้กล่าวแบบนี้ เวลามหาเทพทั้งหมดต้องขึ้นด้วยคาถา "โอม โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา" แล้วก็มีคาถาขอพรไป ข้าพเจ้าเป็นโสดมาหลายปี อยากจะมีคู่ดีๆ สักคน ขอพระแม่จงดลจิตดลใจเหมือนพระแม่ที่มีหนึ่งเดียวในรักแห่งองค์พระนารายณ์ แบบนี้เป็นเคล็ดลับ

โอม สัตยา แย นะ มะ ฮา : เทวีแห่งความสัตย์จริง

โอม ปราสดาภิมุขี แย ขอพรพระแม่ลักษมี นะ มะ ฮา : เทวีผู้ให้กำเนิดใหม่

การบูชาพระแม่ลักษมี ข้อห้ามมีอะไรบ้าง?

โอม อลาทาชนนี แย นะ มะ ฮา : เทวีผู้เป็นมารดาแห่งความสุข

ประวัติพระแม่ลักษมีตามความเชื่อของอินเดียเชื่อว่าองค์พระแม่ลักษมีเกิดจากการกวนมหาสมุทรเมื่อครั้งสร้างโลกหรือที่เรียกว่า “เกษียรสมุทร” ในบันทึกของอินเดียมักให้ความสัมพันธ์ของพระวิษณุกับพระลักษมีเป็นแบบอย่างในการแต่งงานแบบศาสนาฮินดู เนื่องจากพระแม่ลักษมีมักจะอวตารไปเป็นชายาของพระวิษณุอยู่ตลอดทุกครั้ง นี่จึงทำให้หลาย ๆ คนบูชากราบไหว้พระแม่ลักษมีในเรื่องความรักนั่นเอง

โอม ปัทมาสยา แย นะ มะ ฮา : เทวีผู้มีตางดงามเหมือนดอกบัว

แจกพิกัดขอพรพระแม่ลักษมี เรื่องงาน เงิน และความรัก

หลังจะที่ตระเตรียมของไหว้พระแม่ลักษมีเรียบร้อยแล้วก็มาถึงวิธีการไหว้ขอพรจากองค์พระแม่ ที่ต้องบอกเลยว่าง่ายดายไม่ซับซ้อน

สถานที่ตั้ง : วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Report this page